Utveckling av IoT-hårdvara

 Utveckling av kundanpassade lösningar och produkter

Lobaro-box(ar)

Vi kallar våra egenutvecklade och producerade hårdvarukomponenter för Lobaro-box(ar).

Vi skiljer mellan sensorboxar och gatewayboxar. De sensorer som krävs för projektet eller de maskiner som ska styras anpassas till (sensor)Lobaro-boxen. Flera boxar kan kommunicera med varandra dubbelriktat via radio på ett energieffektivt sätt (6LoWPAN eller 6LoWPAN). 802.15.4 eller LoRa), även om de båda kommunikationspartnerna inte befinner sig inom direkt radioräckvidd. I detta fall vidarebefordrar mellanliggande noder (dvs. andra Lobaro-boxar) automatiskt meddelandena, vilket automatiskt skapar en så kallad "radiolänk". Mesh-nätverk  form.

Dessutom har vi anpassningsbara gateways för vidare transport av lokalt insamlade sensordata till Lobaro baksidasom installeras lokalt på en dator eller körs på en server på internet. Beroende på tillgänglighet använder våra gateways en lämplig transportteknik, t.ex. mobilradio (GPRS, LTE, SMS), LoRaWAN eller en befintlig internetanslutning (LAN, WLAN).

Våra Lobaro-boxar installeras alltid i industriella kapslingar (IP65+) och dessutom kan elektroniken kapslas in i epoxiharts för att skyddas mot miljöpåverkan.

VÅR KUNSKAP

Lobaro har sitt ursprung i en ingenjörsbyrå för kundanpassad elektronik för välkända industrikunder, från PCB-design till tillhörande serieproduktion. Vi kan därmed dra nytta av mångsidig och mångårig praktisk erfarenhet inom modern elektronik och utveckling av inbyggd firmware. Vi erbjuder expertis inom följande områden Elektronikutveckling inkl. PCB-layout, inbyggd firmware, husteknik, CNC-frästeknik, 3D-utskrift, serieproduktioner och certifieringar (t.ex. CE).

Tillsammans med Lobaro hjälper vi dig att utforma sensorer och innovativa mät-, regler- och styrmetoder från den rena idén till serieproduktionsberedskap. Vi håller alltid ett öga på hela IoT-systemet och säkerställer en smidig interaktion med våra kunder. Lobaro baksida och Lobaro Instrumentpanel byggstenar på ett säkert sätt.

Tobias Rohde
Chef för elektronikutveckling
tr@lobaro.de

Nyckelord

  • Anpassningsbar standardhårdvara
  • Egen elektronikutveckling
  • Datalogger på SD-kort
  • Innovativt plug-in-system för tilläggsutrustning
  • Anslutning av eventuella sensorer/maskiner
  • Kompletterande serieproduktion
  • Olika standardgivare (t.ex. PT100)
  • LoRa-, LoRaWAN- och NB-IoT-radio