Utveckling av IoT-hårdvara

 Utveckling av kundanpassade lösningar och produkter

Lobaro-box(ar)

De hårdvarumoduler som vi själva utvecklar och tillverkar kallar vi för Lobaro-box(ar).

Vi skiljer mellan sensorboxar och gatewayboxar. De sensorer som krävs för projektet eller de maskiner som ska styras anpassas till (sensor)Lobaro-boxen. Flera boxar kan kommunicera med varandra dubbelriktat via radio på ett energieffektivt sätt (6LoWPAN eller 802.15.4 eller LoRa), även om de båda kommunikationspartnerna inte befinner sig inom direkt radioräckvidd. I detta fall vidarebefordrar mellanliggande noder (dvs. andra Lobaro-boxar) automatiskt meddelandena, som automatiskt bildar vad som kallas en "radiolänk". Mesh-nätverk  form.

Vi har också anpassningsbara gateways för vidarebefordran av lokalt insamlade sensordata till Lobaro backendsom installeras lokalt på en dator eller körs på en server på Internet. Beroende på tillgänglighet använder våra gateways en lämplig transportteknik, t.ex. mobilradio (GPRS, LTE, SMS), LoRaWAN eller en befintlig internetanslutning (LAN, WLAN).

Våra Lobaro-boxar installeras alltid i industriella kapslingar (IP65+) och elektroniken kan även kapslas in i epoxiharts för att skydda den mot miljöpåverkan.

VÅR KUNSKAP

Lobaro har sitt ursprung i en ingenjörsbyrå för kundanpassad elektronik till välkända industrikunder, från PCB-design till support vid serieproduktion. Vi kan därför dra nytta av många års praktisk erfarenhet inom modern elektronik och utveckling av inbyggd firmware. Vi erbjuder expertis inom följande områden Elektronikutveckling inkl. PCB-layout, inbyggd firmware, husteknik, CNC-frästeknik, 3D-utskrift, serieproduktion och certifieringar (t.ex. CE).

Tillsammans med Lobaro stöder vi dig i utformningen av sensorer och innovativa mät- och kontrollmetoder från den första idén till serieproduktion. På så sätt håller vi alltid ett öga på hela IoT-systemet och säkerställer ett smidigt samspel med våra Lobaro backend och Lobaro instrumentpanel byggstenar.

Tobias Rohde
Chef för elektronikutveckling
tr@lobaro.de

Nyckelord

  • Anpassningsbar standardhårdvara
  • Intern utveckling av elektronik
  • Datalogger på SD-kort
  • Innovativt plug-in-system för tilläggsutrustning
  • Anslutning av eventuella sensorer/maskiner
  • Stöd till serieproduktion
  • Olika standardgivare (t.ex. PT100)
  • LoRa-, LoRaWAN- och NB-IoT-radio