Afvalverwijdering

Deze pagina informeert u over de procedure van Lobaro GmbH met betrekking tot de EU-richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), omgezet in Duits recht door de "Wet op het op de markt brengen, terugname en milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG)". De volgende verklaringen met betrekking tot de verwijdering van afgedankte Lobaro-apparaten zijn van toepassing alleen bindend voor klanten binnen Duitsland. Klanten in andere landen moeten contact opnemen met hun lokale autoriteiten om de relevante informatie te verkrijgen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van EU-richtlijn 2002/96/EG is het minimaliseren van de samenvoeging van afgedankte elektrische/elektronische apparatuur met ongesorteerd huishoudelijk afval en het bereiken van een hoog niveau van gescheiden inzameling en recycling van afgedankte elektrische/elektronische apparatuur. Elektronische apparatuur kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en mag daarom nooit samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

WEEE / ElektroG

De AEEA-richtlijn (Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur) is de EU-richtlijn 2002/96/EG over de vermindering van de toenemende hoeveelheid elektronisch afval van elektrische en elektronische apparatuur die niet langer wordt gebruikt. Het doel is om de toenemende hoeveelheden elektronisch afval te voorkomen, te verminderen en op een milieuvriendelijke manier te verwijderen door middel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een groot aantal eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste worden hier samengevat (informatie van de fabrikant volgens §19a ElektroG):

 • Gescheiden inzameling van oude apparaten
  • Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden oude apparaten genoemd. Eigenaren van oude apparaten moeten deze gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval verwijderen. In het bijzonder horen oude apparaten niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retoursystemen.
 • Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen
  • In de regel moeten eigenaars van afgedankte apparaten afgedankte batterijen en accu's die niet in het afgedankte apparaat zijn ingesloten, alsook lampen die uit het afgedankte apparaat kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, uit het afgedankte apparaat scheiden voordat ze worden ingeleverd bij een inzamelpunt. Dit geldt niet als afgedankte apparaten worden klaargemaakt voor hergebruik in samenwerking met een openbare afvalbeheerorganisatie.

 • Verklaring gegevensbescherming
  • Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor apparaten met informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de oude apparaten die worden weggegooid.
 • Betekenis van het "doorgestreepte vuilnisbak" symbool
  • Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten staat, geeft aan dat het apparaat in kwestie aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval moet worden ingezameld.

Correcte verwijdering van B2B Lobaro apparaten

Lobaro apparaten zijn ontwikkeld en op de markt gebracht voor professioneel gebruik. Dienovereenkomstig zijn ze door de verantwoordelijke Duitse instantie Stiftung EAR (Waste Electrical and Electronic Equipment Register) erkend als B2B-producten (business to business). De Lobaro GmbH is daar geregistreerd onder nr. DE18824018 geregistreerd.

De B2B-classificatie betekent dat Lobaro niet verplicht is om afgedankte elektrische/elektronische apparatuur in te zamelen bij gemeentelijke inzamelcentra, zoals de ElektroG vereist voor producenten van elektrische/elektronische apparatuur bestemd voor de consumentenmarkt.

Bijgevolg kunnen onze producten ook niet kan op deze manier worden verwijderd.

In plaats daarvan bieden wij onze klanten de mogelijkheid om niet meer gebruikte Lobaro apparaten terug te nemen en op onze kosten op de juiste manier af te voeren.

We werken samen met verschillende gekwalificeerde recyclingbedrijven om mogelijkheden te creëren voor het inleveren van oude apparaten. Als een door ons geproduceerd apparaat een oud apparaat is geworden en u wilt het terugsturen, neem dan contact op met: https://www.take-e-way.de/leistungen/elektrogesetz-weee-elektrog/b2b-altgeraete-ruecknahme-entsorgung/ en vul de vragenlijst in.

RoHS

Als fabrikant van industriële informatie- en telecommunicatietechnologieapparatuur produceren we RoHS-conforme producten in overeenstemming met de inhoud van EU-richtlijn 2011/65/EU.

Batterijrecht

De Lobaro GmbH is geregistreerd onder reg.nr. DE87567817 in overeenstemming met de Duitse accuwet (BattG).

In overeenstemming met § 12 zin 1 nr. 1-3 BattV (Verordening inzake de terugname en verwijdering van gebruikte batterijen en accu's (BattVO) van 27 maart 1998 (BGBl. I blz. 658)), wijzen wij als verkoper erop dat de klant als eindgebruiker wettelijk verplicht is om gebruikte batterijen terug te nemen. Batterijen kunnen na gebruik kosteloos worden geretourneerd aan Lobaro. Als batterijen naar de verkoper worden gestuurd, moet het pakket voldoende gefrankeerd zijn.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op batterijen of accu's geeft aan dat ze aan het einde van hun levensduur niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Het volgende symbool betekent dat de batterijen zware metalen en schadelijke stoffen bevatten en niet met het huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggegooid. De afkortingen onder het symbool betekenen: "Cd" (cadmium), "Li" (lithium) / "Li-Ion" (lithium-ion), "Ni" (nikkel), "Mh" (metaalhydride), "Pb" (lood), "Zi" (zink).

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Met name bij het omgaan met lithiumbatterijen is voorzichtigheid geboden vanwege de speciale risico's die hieraan verbonden zijn. Het afzonderlijk inzamelen en recyclen van oude batterijen en accu's moet negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Vermijd zoveel mogelijk het ontstaan van afval van oude batterijen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen. Voorkom vervuiling van openbare ruimten door batterijen of elektrische en elektronische apparaten met batterijen niet achteloos rond te laten slingeren. Controleer de mogelijkheden om een batterij te hergebruiken in plaats van weg te gooien, bijvoorbeeld door de batterij te reviseren of te repareren.