Fleksible trådløse løsninger med lavt energiforbruk

Lobaro LoRaWAN-boksen er en rimelig enhet med lavt energiforbruk, og vi tilbyr mange ferdige løsninger for f.eks. måling og prosessovervåking. Takket være maskinvarens fleksibilitet kan vi utvikle nye løsninger for dine individuelle problemer på kort tid. LoRa-radioteknologien gjør det enkelt å installere et stort antall sluttapparater, selv på vanskelig tilgjengelige steder. Det lave energiforbruket gjør at LoRaWAN-boksen vår kan brukes i flere år selv på batteridrift (avhengig av detaljene i applikasjonen, for eksempel overføringsfrekvensen). Alternativt er det også mulig å bruke strømnettet.

Kombinasjonen av trådløs overføring og lang batteridrift gjør Lobaro LoRaWAN-boksen til den ideelle løsningen på steder der det ikke er mulig å legge kabler.

LoRa / LoRaWAN

LoRa er en radioteknologi som er utviklet for å overføre data over lange avstander (ca. 5 km) på en energibesparende måte. Den ble utviklet spesielt for bruk i IoT-enheter. Fordelene kommer på bekostning av en lav datahastighet. Dette er ikke noe problem for mange bruksområder innen IoT, spesielt innen måling, fordi størrelsen på dataene som overføres, ofte er svært liten. LoRa kommuniserer på fritt tilgjengelige frekvenser (i Europa på SRD860, 863-870 MHz), som f.eks. også garasjeportåpnere sender på.

LoRaWAN er en nettverksprotokoll basert på LoRa. Den sørger for at individuelle sluttapparater kan registrere seg dynamisk i et nettverk og etablerer forbindelsen mellom sluttapparatet og ditt eget nettverk eller internett. Sluttenhetene kommuniserer via LoRa med spesielle gatewayer som er koblet til andre nettverk (f.eks. Internett) via WLAN, LAN eller mobilradio. Du kan installere dine egne LoRaWAN-gatewayer til dette formålet, eller (hvis tilgjengelig) bruke eksisterende gatewayer fra kommersielle operatører.

Lobaro LoRaWAN-boksen

Hjertet i Lobaro LoRaWAN-boksen er vårt velprøvde og CE-sertifiserte basiskort. Avhengig av bruksområdet utvides kortet med et ekstra tilleggskort som et bredt utvalg av sensorer kan kobles til. Dette modulære systemet gjør det mulig for oss å utvikle løsninger på nye utfordringer på kort tid. På denne måten kan vi bygge videre på vårt velprøvde system og dermed oppnå et stabilt produkt raskere og til en lavere kostnad enn ved en helt ny utvikling. For kunder som kjøper ulike produkter fra oss, gir dette også et kjent grunnsystem for nyutvikling.

Vi tilbyr allerede mange ferdige LoRaWAN-baserte løsninger. Blant dem er

  • En wMBus-bro for avlesning av trådløse MBus-enheter, for eksempel forbruksmålere på varmesystemer eller strømmålere.
  • En Modbus-bro for utlesing av Modbus-talende enheter via RS-485-grensesnittet, f.eks. luftfuktighetssensorer eller strømmålere.
  • en GPS-sporer for sporing av driftsutstyr
  • en kombinert trykk- og temperatursensor for nivåovervåking

Hvis vi ennå ikke har en ferdig løsning for din applikasjon, kan du kontakte oss med en forespørsel. Vi vil da gi deg et tilbud på en individuell løsning på problemet ditt.

Lobaro IoT-dashbord

Lobaro tilbyr også en plattform for direkte evaluering av dataene dine på vår egen server (i Tyskland). Her kan du få en oversikt over måleverdiene dine med apper som er skreddersydd for de enkelte produktene, eller laste ned et sammendrag som CSV-fil. Alternativt sender vi dataene direkte til systemet ditt, slik at de kan behandles automatisk der.

Du kan selvfølgelig også velge å ikke bruke dashbordet vårt og koble boksene våre direkte til ditt eget system (f.eks. via The Things Network, en gratis LoRaWAN-leverandør med åpen kildekode).

LoRaWANs sterke sider

LoRa er en radioprotokoll som kan bygge bro over relativt store avstander (avhengig av omgivelsene, ca. 2-5 km; under gode forhold er det også mulig med lengre rekkevidde). Den har også god evne til å trenge gjennom hindringer som for eksempel vegger. Dette gjør det ofte mulig å kommunisere fra skjermede steder som Kellern, der mobilradio og WLAN ikke er alternativer (fra slike steder, selvfølgelig med redusert maksimal rekkevidde).

I motsetning til mobilradiobaserte enheter krever enheter som bruker LoRaWAN ikke SIM-kort. Dermed unngår man ekstra kostnader (anskaffelse, innsetting og konfigurering av kortene) og selvfølgelig driftskostnadene forbundet med mobilradio. LoRaWAN kan vise sine styrker spesielt når du trenger mange sluttapparater på et lite område, ettersom én enkelt gateway da dekker et stort antall enheter.

Alternativer

LoRaWAN er selvsagt ikke den ideelle løsningen på alle problemer. Den største begrensningen er den lave maksimale datahastigheten (typisk noen få tusen byte i timen). I tillegg trenger du en LoRaWAN-gateway innenfor rekkevidde for å kunne kommunisere. I Tyskland og de fleste andre land er det foreløpig ikke særlig god dekning med LoRaWAN-nettverk. Det er derfor vanligvis nødvendig å installere en egen LoRaWAN-gateway. Dette er vanligvis ganske enkelt å gjøre (koblet til ditt eget LAN eller også via mobilradio), men er selvfølgelig forbundet med ekstra kostnader. En egen gateway lønner seg derfor spesielt hvis du bruker mange enheter i et overskuelig område, eller hvis du har behov for ekstra rekkevidde.

Hvis du bare ønsker å plassere ut enkelte enheter på steder, kan det lønne seg å bruke en annen teknologi i stedet, for eksempel GSM. Vi tilbyr også løsninger for dette. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig teknologi for ditt personlige behov, Kontakt oss enkelt, helst per telefon eller e-post.