Produkter

Trådløse M-BUS-gatewayer

Gateways for fjernavlesning av Wireless M-BUS | OMS radioforbruksmålere via LoRaWAN eller NB-IoT / LTE-M.

Hybride industriportaler

NB-IoT / LTE-M / LoRaWAN-gateways for multifunksjonell drift med Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP), trådløs M-BUS og kablet M-BUS.

Industriell sensorteknologi

Produkter for fjernavlesning av ulike industrielle sensorer via LoRaWAN eller NB-IoT / LTE-M.

Tilbehør

Komplementære produkter og tilbehør

Henvendelser kan sendes på e-post til: sales@lobaro.com