Hävittäminen

Tällä sivulla kerrotaan Lobaro UG:n toimista, jotka liittyvät sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettuun EU-direktiiviin 2002/96/EY, joka on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntiä, palautusta ja ympäristöä säästävää hävittämistä koskevalla lailla (sähkö- ja elektroniikkalaitelaki - ElektroG). Jäljempänä esitetyt lausunnot käytöstä poistettujen Lobaro-laitteiden hävittämisestä sitovat vain asiakkaita Saksassa. Muissa maissa asuvien asiakkaiden on otettava yhteyttä paikallisiin viranomaisiin asianmukaisten tietojen saamiseksi.

EU:n direktiivin 2002/96/EY ensisijaisena tavoitteena on minimoida sähkö-/elektroniikkalaitteiden hävittäminen lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana ja saavuttaa korkea taso sähkö-/elektroniikkalaitteiden erilliskeräyksessä ja kierrätyksessä. Elektroniikkalaitteet voivat sisältää ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia aineita, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

WEEE

WEEE-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on eurooppalainen direktiivi 2002/96/EY, jonka tarkoituksena on vähentää käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan elektroniikkalaiteromun määrän kasvua. Tavoitteena on välttää, vähentää ja ympäristöystävällisesti hävittää kasvavat elektroniikkaromun määrät laajennetun tuottajavastuun avulla.

B2B Lobaro-laitteiden asianmukainen hävittäminen

Lobaro-laitteet on suunniteltu ja markkinoitu ammattikäyttöön. Vastaava saksalainen virasto "Stiftung EAR" (sähkölaiterekisteri) on hyväksynyt ne B2B-tuotteiksi (business to business). EAR:ssa Lobaro UG:n (rajoitettu) rekisteröintinumero on seuraava. DE18824018 .

B2B-luokitus tarkoittaa, että Lobaro ei ole vastuussa sähkö-/elektroniikkalaitteiden noutamisesta kunnallisista keräyspaikoista, kuten ElektroG edellyttää sähkö-/elektroniikkalaitteiden kuluttajamarkkinoille tarkoitettujen tuotteiden tuottajilta.

Näin ollen tuotteemme ei saa voidaan hävittää tällä tavoin.

Sen sijaan tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ottaa takaisin käyttämättömät Lobaro-laitteet ja kierrättää ne asianmukaisesti omalla kustannuksellamme.
Hävitettäväksi tarkoitetut laitteet on lähetettävä Lobaro UG:lle ennakkomaksuna, ja niissä on oltava merkintä "DISPOSAL".

RoHS

Tieto- ja tietoliikennetekniikan teollisuuslaitteiden valmistajana valmistamme RoHS-vaatimusten mukaisia tuotteita EU-direktiivin 2011/65/EU sisällön mukaisesti.

Paristolaki

BattV:n (27. maaliskuuta 1998 annettu asetus käytettyjen paristojen ja akkujen käytöstä poistamisesta ja hävittämisestä (BattVO) (Saksan liittovaltion säädöskokoelma I, s. 658)) 12 §:n 1 momentin 1-3 kohdan mukaisesti Lobaro:n on myyjänä ilmoitettava, että asiakas on lain mukaan velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Akut voi palauttaa maksutta käytön jälkeen Lobaro:lle. Jos paristot lähetetään meille, paketin on oltava asianmukaisesti frankeerattu.

Seuraava symboli osoittaa, että kyseessä on raskasmetalliparisto, joka sisältää vaarallisia aineita, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana. Symbolin alla olevat lyhenteet tarkoittavat: "Cd" (kadmium), "Li" (Li) / "Li-Ion" (Li-ion), "Ni" (nikkeli), "Mh" (metalli), "Pb" (lyijy), "Zi" (sinkki).